Selecció de personal

Processos en curs

Processos finalitzats

Convocatòria pública per a la contractació, mitjançant la modalitat de “contracte formatiu per la obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis”, de tècnics/ques polivalents multimèdia en els Serveis de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de Llobregat.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 5 de març de 2024 fins al dia 22 de març de 2024 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 18:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 22 de març, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.088.21.00.

L’Hospitalet, a 4 de març de 2024.

Convocatòria pública per a la selecció d’un/a tècnic/a superior jurídic/a per al departament de serveis jurídics i contractació de La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 5 de març de 2024 fins al dia 2 d’abril de 2024 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 18:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 2 d’abril, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.088.21.00.

L’Hospitalet, a 4 de març de 2024.

Convocatòria pública per a la selecció d’una borsa per a cobrir mitjançant contractes temporals de substitució de persona treballadora o circumstàncies de la producció el lloc de treball de conductors de grua per al servei de la grua municipal que gestiona La Farga Gestio d’Equipaments Municipals, S.A.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 5 de març de 2024 fins al dia 15 de març de 2024 ambdós inclosos.
L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 18:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 15 de març, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.088.21.00

L’Hospitalet. a 4 de març de 2024.

Convocatòria pública per a la creació d’una borsa de personal per a cobrir el lloc de treball de periodista multimèdia dels Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de Llobregat mitjançant contractes temporals de substitució de persona treballadora o per circumstàncies de la producció.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 5 de febrer de 2024 fins al dia 19 de febrer de 2024 ambdós inclosos.
L’horari de presentació de les sol·licituds serà: de 08:00 hores i fins a les 18:30 ininterrompudament a excepció del 19 de febrer, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores.

Telèfon de contacte: 93.088.21.00

L’Hospitalet a 2 de febrer de 2024.

Convocatòria pública per a la creació d’una borsa de personal per a cobrir, mitjançant contractes temporals de substitució de persona treballadora o circumstàncies de la producció, el lloc de treball de tècnic/a polivalent multimèdia dels Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de Llobregat.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 5 de febrer de 2024 fins al dia 19 de febrer de 2024 ambdós inclosos.
L’horari de presentació de les sol·licituds serà: de 08:00 hores i fins a les 18:30 ininterrompudament a excepció del 19 de febrer, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores.

Telèfon de contacte: 93.088.21.00

L’Hospitalet a 2 de febrer de 2024.

Convocatòria pública per a la selecció d’un/a tècnic/a superior juridic/a per al departament de serveis jurídics i contractació de La Farga, GEMSA

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 23 d’octubre de 2023 fins al dia 16 de novembre de 2023 ambdós inclosos.
L’horari de presentació de les sol·licituds serà: de 08:00 hores i fins a les 18:30 ininterrompudament a excepció del dia 16 de novembre de 2023, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores.

Telèfon de contacte: 93.088.21.00

L’Hospitalet a 23 d’octubre de 2023.

Convocatòria pública per a la selecció d’una borsa per a cobrir, mitjançant contractes de substitució de persona treballadora, circumstàncies de la producció i/o de relleu, el lloc de treball d’administratiu/iva a La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 28 de juny de 2023 fins al dia 19 de juliol de 2023 ambdós inclosos.
L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 18:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 19 de juliol, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores.

Telèfon de contacte: 93.088.21.00

Convocatòria pública per a la contractació, mitjançant la modalitat de “contracte formatiu per la obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis”, de periodistes multimèdia en el servei de Mitjans de Comunicació Municipals.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 28 de juny de 2023 fins al dia 19 de juliol de 2023 ambdós inclosos.
L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 18:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 19 de juliol, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores.

Telèfon de contacte: 93.088.21.00

Convocatòria pública per a la creació d’una borsa de personal per a la contractació de periodistes multimèdia del Servei de Mitjans de Comunicació Municipals que gestiona aquesta societat municipal.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 28 de juny de 2023 fins al dia 19 de juliol de 2023 ambdós inclosos.
L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 18:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 19 de juliol, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores.

Telèfon de contacte: 93.088.21.00

Convocatòria pública per a la creació d’una borsa de controladors/ores dels estacionaments vigilats o amb control horari (Zones AIRE) per la provisió de fins a 20 llocs de treball al departament de mobilitat d’aquesta societat municipal.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 1 de juny de 2023 fins al dia 20 de juny de 2023 ambdós inclosos.
L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 18:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 20 de juny, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.088.21.00

L’Hospitalet a 1 de juny de 2023.

Convocatòria pública per a la creació d’una borsa de personal per a cobrir mitjançant contractes temporals de substitució de persona treballadora i/o per circumstàncies de la producció, el lloc de treball de controlador/a dels estacionaments vigilats o amb control horari (zones AIRE) gestionats per aquesta societat municipal.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 31 de març de 2023 fins al dia 20 d’abril de 2023 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 18:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 20 d’abril, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores.

Telèfon de contacte: 93.088.21.00

L’Hospitalet a 31 de març de 2023

Convocatòria pública per a la contractació, mitjançant la modalitat de “contracte formatiu per la obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis”, de periodistes multimèdia en el Servei de Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de Llobregat.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 31 de gener de 2023 fins al dia 20 de febrer de 2023 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 18:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 20 de febrer, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores.

Telèfon de contacte: 93.088.21.00

L’Hospitalet a 30 de gener de 2023

Convocatòria pública per a la creació d’una borsa de personal per a cobrir, mitjançant contractes temporals de substitució de persona treballadora i/o circumstàncies de la producció, el lloc de treball de tècnic/a polivalent multimèdia en el Servei de Mitjans de Comunicació Municipals.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet de Llobregat, des del dia 5 d’octubre de 2022 fins al dia 26 d’octubre de 2022 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 18:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 26 d’octubre, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores.

Telèfon de contacte: 93.088.21.00

L’Hospitalet, a 4 d’octubre de 2022.

Convocatòria pública per a la contractació, mitjançant la modalitat de “contracte formatiu per la obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis”, de periodistes multimèdia en el Servei de Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de Llobregat.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de l’Hospitalet, des del dia 11 d’abril de 2022 fins al dia 29 d’abril de 2022 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 18:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 29 d’abril, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores.

Telèfon de contacte: 93.088.21.00

L’Hospitalet, a 8 d’abril de 2022

Convocatòria pública per a la contractació, mitjançant la modalitat de “contracte de treball en pràctiques”, de tècnics/ques polivalents multimèdia en els Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de Llobregat.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga,GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 11 de febrer de 2022 fins al dia 25 de febrer de 2022 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 25 de febrer, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.088.21.00

L’Hospitalet a 11 de febrer de 2022

Convocatòria pública per a la contractació, mitjançant la modalitat de “contracte de treball en pràctiques”, de tècnics/ques polivalents multimèdia en els Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de Llobregat.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

– Presencialment: al Registre General d’aquesta Societat, situat al carrer Barcelona, 2, d’aquesta ciutat, dels dies 28 a 30 de juliol de 2021 i del 30 d’agost al 6 de setembre de 2021 inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 6 de setembre, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores.

Les oficines romandran tancades del 2 al 29 d’agost, ambdós inclosos.

– Correu administratiu: adreçat al Registre General de La Farga, al carrer Barcelona nº 2, 08901 L’Hospitalet de Llobregat. També s’haurà d’enviar a l’adreça electrònica lafarga@lafarga.com el comprovant de correus i una còpia de la instància, per efectuar el corresponent Registre d’Entrada dins el termini de la convocatòria, és a dir, abans de les 14:00 hores del dia 6 de setembre.

Telèfon de contacte: 93 088 21 00

L’Hospitalet a 28 de juliol de 2021

Convocatòria pública per a la selecció d’una borsa per a cobrir mitjançant contractes temporals, situacions d’interinitat i/o contractes de durada determinada, les substitucions del lloc de treball de conductors de grua per al servei de la grua municipal que gestiona La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S. A.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 28 de maig de 2021 fins al dia 11 de juny de 2021 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 11 de juny, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00.

Convocatòria pública per a la creació d’una borsa de personal per a cobrir el lloc de treball de periodista multimèdia dels Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de Llobregat mitjançant contractes temporals per situacions d’interinitat, contractes de duració determinada, serveis determinats i contractes de relleu.

Informació i bases

A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 28 de maig de 2021 fins al dia 11 de juny de 2021 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 11 de juny, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00.

L’Hospitalet a 28 de maig de 2021

Convocatòria pública del procés de selecció per a la contractació d’un/a conductor/a de grua per al departament de mobilitat de La Farga, GEM, S.A.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga,GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 6 de juliol de 2020 fins al dia 16 de juliol de 2020 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 09:00 hores fins a les 19:00 hores ininterrompudament a excepció del dia 16 de juliol de 2020, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

L’Hospitalet a 2 de juliol de 2020

Convocatòria pública del procés de selecció per a la contractació, mitjançant la modalitat de “contracte de treball en pràctiques”, de periodistes multimèdia en els Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de Llobregat

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga,GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds

A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de l’Hospitalet, des del dia 8 de gener de 2020 fins al dia 27 de gener de 2020 ambdós inclosos.

L’Horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 27 de gener, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

L’Hospitalet a 7 de gener de 2020

Convocatòria pública per a la selecció d’un/a tècnic/a superior juridic/a per al departament de Serveis Jurídics i Contractació de La Farga Gestio d’Equipaments Municipals, SA.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga,GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 8 de gener de 2020 fins al dia 27 de gener de 2020 ambdós inclosos.
L’Horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 27 de gener, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

L’Hospitalet a 7 de gener de 2020.

Convocatòria pública de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a cobrir mitjançant contractes temporals, situacions d’interinitat i/o contractes de durada determinada, el lloc de treball de tècnic/a polivalent multimèdia dels Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de Llobregat.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga,GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 27 de setembre de 2019 fins al dia 16 d’octubre de 2019 ambdós inclosos.
L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 16 d’octubre, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00.

L’Hospitalet a 27 de setembre de 2019.

Convocatòria pública per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de personal per a cobrir mitjançant contractes d’interinitat o contractes de durada determinada les substitucions dels treballadors/es controladors/ores dels estacionaments vigilats o amb control horari (Zones AIRE) gestionats per aquesta societat municipal.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 27 de setembre de 2019 fins al dia 16 d’octubre de 2019 ambdós inclosos.
L’Horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 16 d’octubre, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

L’Hospitalet a 27 de setembre de 2019

Convocatòria pública per a la selecció d’un/a tècnic/a superior jurídic/a per al departament de serveis jurídics i contractació de La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S. A.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga,GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 27 de setembre de 2019 fins al dia 16 d’octubre de 2019 ambdós inclosos.
L’Horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 16 d’octubre, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

L’Hospitalet a 27 de setembre de 2019.

Convocatòria pública per a la selecció de personal per a cobrir, mitjançant contracte de relleu, el lloc de treball de “responsable operatiu de l’edifici de mitjans i altres” de La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 2 d’octubre de 2018 fins al dia 16 d’octubre de 2018 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 16 d’octubre, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

L’Hospitalet a 1 d’octubre de 2018.

Convocatòria pública per a la selecció de personal per a cobrir, mitjançant contracte de relleu, el lloc de treball de “responsable operatiu de l’edifici de mitjans i altres” de La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 2 de juliol de 2018 fins al dia 13 de juliol de 2018 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 13 de juliol, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

L’Hospitalet a 29 de juny de 2018.

Convocatòria pública del procés de selecció per a la contractació, mitjançant la modalitat de “contracte de treball en pràctiques”, de periodistes multimèdia i tècnics polivalents multimèdia en els Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de llobregat.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 30 d’abril de 2018 fins al dia 14 de maig de 2018 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 14 de maig, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

L’Hospitalet a 27 d’abril de 2018.

Convocatòria pública per a la selecció d’una borsa per a cobrir mitjançant contracte d’interinitat o de relleu les substitucions del lloc de treball de conductors de grua per al Servei de la Grua Municipal que gestiona La Farga, GEM, S.A.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga,GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 26 de febrer de 2018 fins al dia 12 de març de 2018 ambdós inclosos.
L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 12 de març, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

L’Hospitalet a 23 de febrer de 2018

Convocatòria pública per a la selecció d’una borsa per a cobrir mitjançant contractes temporals per serveis determinats, situacions d’interinitat i/o situacions de jubilació parcial, del lloc de treball de periodista multimèdia dels Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de llobregat.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 26 de febrer de 2018 fins al dia 12 de març de 2018 ambdós inclosos.
L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 12 de març, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00.

L’Hospitalet a 23 de febrer de 2018

Convocatòria pública per a la selecció d’una borsa per a cobrir mitjançant contracte d’interinitat o de relleu les substitucions del lloc de treball d’administratiu/va de La Farga, GEM, S.A.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga,GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 2 de gener de 2018 fins al dia 18 de gener de 2018 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 18 de gener, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

L’Hospitalet a 29 de desembre de 2017.

Es convoca la selecció d’un/a Director/a dels Mitjans de Comunicació titularitat de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat que gestiona l’empresa municipal La Farga Gestió d’Equipaments Municipals,S.A. de conformitat amb el que disposen les bases corresponents.

Cal que les persones que concorrin a aquesta convocatòria pública reuneixin els següent requisits:

a. Ser major d’edat, disposar de la nacionalitat espanyola o estar en possessió de permís de treball que possibiliti la signatura del corresponent contracte.
b. Acreditar el Títol de Llicenciatura o Grau Superior Universitari en Ciències de la Informació, Ciències de la Comunicació o Ciències Audiovisuals.
c. Acreditar el coneixement de la llengua catalana, de nivell de suficiència (certificat C), amb la presentació de títols, diplomes o certificats equivalents als certificats vigents de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En el cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de suficiència (certificat C) de llengua catalana, les persones interessades en participar en les presents proves, també podran presentar les seves instàncies si bé, hauran de realitzar la prova específica de coneixements de llengua catalana de l’esmentat nivell, prevista a les bases de la present convocatòria.
d. Experiència mínima d’un (1) any, en la gestió i/o en la direcció en mitjans de comunicació d’àmbit local, autonòmic o estatal, que comprendrà la gestió de recursos econòmics, tècnics i humans assignats a aquests mitjans.

El personal que participi en aquesta convocatòria ha de presentar instància normalitzada tal i com preveuen les bases, juntament amb els documents acreditatius degudament numerats.

La sol·licitud ha de lliurar-se en el Registre General de la Societat, a La Farga, GEM, S.A. carrer Barcelona, núm. 2, 08901 L’Hospitalet, dins de l’horari de dilluns a divendres de 08:00 hores fins a les 19:30 ininterrompudament. El termini màxim de presentació de la documentació és el dia 20 de juliol de 2017 a les 14:00 hores.

L’Hospitalet, 26 de juny de 2017
Manuel Pérez Giménez, Gerent.

Convocatòria pública per a la selecció d’una borsa per a cobrir mitjançant contracte d’interinitat o de relleu les substitucions del lloc de treball de conductors de grua per al servei de la grua municipal que gestiona La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga,GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del 3 de maig de 2017 fins al dia 18 de maig de 2017 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 18 de maig, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00.

L’Hospitalet a 2 de maig de 2017.

Convocatòria pública per a la selecció de tres controladors/es de zones AIRE gestionades per La Farga, GEM, S.A.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del 2 de març de 2017 fins al dia 13 de març de 2017 ambdós inclosos.

L’horari de presentació de sol·licituds serà de 09:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament, dilluns a divendres, a excepció del dia 13 de març, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00.

L’Hospitalet a 1 de març de 2017.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga,GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del 4 d’octubre de 2016 a les 09:00 hores fins al dia 17 d’octubre de 2016 a les 14:00 hores.

L’horari de presentació de sol·licituds serà de 09:00 a 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

L’Hospitalet a 3 d’octubre de 2016

Convocatòria per a la creació d’una borsa de personal per a cobrir mitjançant contracte d’interinitat les substitucions del lloc de treball de conductor de grua municipal, servei que gestiona La Farga GEM, SA.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del 3 de maig de 2016 a les 09:00 hores fins al dia 13 de maig de 2016 a les 14:00 hores.
L’horari de presentació de sol·licituds serà de 09:00 a 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

El Gerent de La Farga, GEM S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 2 de maig de 2016.

Convocatòria per a la creació d’una borsa de personal per a cobrir mitjançant contracte d’interinitat les substitucions del lloc de treball de conductor de grua municipal, servei que gestiona La Farga GEM, SA.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des de l’1 de març de 2016 a les 09:00 hores fins al dia 11 de març de 2016 a les 14:00 hores.
L’horari de presentació de sol·licituds serà de 09:00 a 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

El Gerent de La Farga, GEM S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 29 de febrer de 2016.

Convocatòria per a la creació d’una borsa de personal per a cobrir mitjançant contracte d’interinitat la substitució del lloc de treball d’oficial administratiu/va del Centre d’Activitats de La Farga que gestiona aquesta societat municipal.

Informació i bases
A la pàgina web de La Farga, GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del 4 de novembre de 2015 a les 09:00 hores fins al dia 19 de novembre de 2015 a les 14:00 hores.
L’horari de presentació de sol·licituds serà de 09:00 a 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

El Gerent de La Farga, GEM S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 30 d’octubre de 2015

Convocatòria pública per a la selecció d’un/a oficial de manteniment per al Centre d’Activitats que gestiona La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.

Informació i bases:
A la pàgina web de La Farga,GEM, S.A. (www.lafarga.com).

Presentació de sol·licituds:
A les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del 4 de novembre de 2015 a les 09:00 hores fins al dia 19 de novembre de 2015 a les 14:00 hores.
L’Horari de presentació de sol·licituds serà de 09:00 a 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00

El Gerent de La Farga, GEM S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 30 d’octubre de 2015

Bases per a cobrir mitjançant contractes d’interinitat les substitucions dels treballadors redactors/eng dels Mitjans de Comunicació titularitat de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, que gestiona aquesta societat municipal.

Informació i bases:

En el document adjunt o les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. carrer Barcelona, núm. 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. Telèfon de contacte: 93.261.52.00 Fax: 93.338.43.97.

Presentació de sol·licituds:

Amb el document adjunt a les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. des del dia 12 de febrer de 2015 a les 9 hores fins al dia 20 de febrer de 2015 a les 14 hores. Horari de dilluns a divendres de 9 hores a 14 hores.

Bases per a la creació d’una borsa de personal per cobrir mitjançant contractes d’interinitat les substitucions dels treballadors controladors dels estacionaments vigilats o amb control horari (zona blava, zona verda, i zona groga) gestionats per aquesta societat municipal.

Informació i bases:

En el document adjunt o les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. carrer Barcelona, núm. 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. Telèfon de contacte: 93.261.52.00 Fax: 93.338.43.97.

Presentació de sol·licituds:

Amb el document adjunt a les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. des del dia 27 de gener de 2015 a les 9 hores fins al dia 10 de febrer de 2015 a les 14 hores. Horari de dilluns a divendres de 9 hores a 14 hores.

Nova convocatòria per a la selecció del/la director/a dels Mitjans de Comunicació gestionats per aquesta societat municipal. (modificació bases).

Informació i bases:

En el document adjunt o les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. carrer Barcelona, núm. 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. Telèfon de contacte: 93.261.52.00 Fax: 93.338.43.97.

Presentació de sol·licituds:

Amb el document adjunt a les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. des del dia 20 de gener de 2015 a les 9 hores fins al dia 4 de febrer de 2015 a les 14 hores. Horari de dilluns a divendres de 9 hores a 14 hores.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Desplaça cap amunt