Canal ètic

Codi de conducta

LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, en el seu compromís amb el compliment de la legislació que li sigui aplicable, així com amb els principis de l’ètica empresarial i la transparència en tots els seus àmbits d’actuació, va elaborar un Codi de Conducta que va ser aprovat pel Consell d’Administració en data 20 de juliol de 2017.

Aquest codi, que es pot descarregar des d’aquesta pàgina, estableix el conjunt de valors, principis i normes que han de presidir l’actuació de tots els empleats, directius i administradors de LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, així com dels clients i proveïdors en la mesura que pugui ser-los d’aplicació i la FARGA disposi de facultats per a fer-los efectius.

Per altra banda, en data de 29 de març de 2022, el Consell d’Administració va aprovar Protocol de Compliance Públic de Gestió i control dels Fons Next Generation, que reforça els mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i frau en els negocis.

Cada empleat, directiu i administrador de LA FARGA GEM, SA coneix i es compromet a complir aquestes normes.

El Consell d’Administració, en data 26 de maig de 2022, va acordar donar compliment a l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 2022, aprovant el Pla de Mesures Antifrau de l’Hospitalet de Llobregat per a la gestió dels Fons Next Generation de la Unió Europea, notificat a aquesta Societat Municipal en data 28 d’abril de 2022 (codi entrada E/806/2022).

Canal ètic

El Codi de Conducta defineix la política de tramitació de denúncies, per a això hi ha un canal ètic o canal de denúncies, a través del qual els empleats, directius o administradors, i qualsevol persona externa a l’empresa, pot comunicar, de manera confidencial, aquells actes presumptament il·lícits o incompliments del Codi de Conducta dels que hagi tingut coneixement, així com consultar qualsevol dubte sobre la interpretació o aplicació d’aquest codi.

Els canals d’informació establerts a aquest efecte són els següents:

Qualsevol consulta o comunicació d’actes relatius a infraccions del Codi de Conducta, s’investigarà d’acord amb el procediment d’investigació i garanties indicades en l’esmentat document.

El Consell d’Administració, en data 26 de maig de 2022, va acordar donar compliment a l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 2022, aprovant el Codi Ètic i de Valors de Bon Govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet, notificat en data 28 d’abril de 2022 RE E/808/2022.

Desplaça cap amunt