Actualitat i història

La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. és una empresa de titularitat pública que pertany íntegrament a l’Ajuntament de L’Hospitalet.

La societat fou constituïda al 1987. Tot aprofitant les sinergies comuns, el seu objecte social abraçava aspectes de gestió molt diferenciats.
D’una banda, la gestió dels Serveis de Comunicació Municipals de L’Hospitalet i de l’altra, el Centre d’Activitats. Ara bé, amb un sol denominador comú: qualitat i rendibilitat amb vocació de servei al ciutadà.

Recentment, fruit d’aquesta experiència en la gestió d’equipaments i serveis, La Farga GEM, S.A. ha ampliat el seu objecte social, consolidant-se en cinc grans àmbits d’actuació:

Centre
d’Activitats

Saber-ne més

Serveis de Comunicació Municipals de L’H

Saber-ne més

Zones AIRE

Saber-ne més

Servei Auxiliar Retirada Vehicles i Dispòsit Municipal

Saber-ne més

Aparcaments Municipals

Saber-ne més

Amb el suport d’una estructura de serveis centrals, les actuacions de cadascunes d’aquestes àrees estan encaminades a la projecció de la ciutat. Tant en un sentit dinamitzador del teixit social i associatiu, com també de l’economia local.

Per aquest motiu, La Farga és una eina al servei de la ciutat.

La Farga a l’actualitat

La Farga s’ha convertit des de l’any 1986, data en que va ser adquirida per l’Ajuntament de L’Hospitalet, en un centre neuràlgic de diferents activitats d’àmbit metropolità.

Bàsicament el recinte s’utilitza per a l’organització de fires de diferents sectors lúdics o professionals, i també activitats com congressos, jornades de tot tipus i actes multitudinaris.

Des de 1987 l’edifici és també la seu de l’empresa La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. societat encarregada de la gestió del propi Centre d’Activitats, i de diferents serveis públics com els Serveis de Comunicació Municipals o la gestió de Serveis a la Mobilitat.

Els orígens, una mica d’història

La història de La Farga es remunta a començaments del segle XX, quan l’any 1900 es van instal·lar les denominades Herrerías San José. El 1901 la indústria passa a mans dels qui més tard creen Altos Hornos de Catalunya, S.A., foneria en funcionament des del 1926 fins el 1982, any en s’aturaren les activitats.

La Farga va ser una indústria capdavantera de la siderúrgia catalana, que es va distingir per la fabricació d’acers especials. Des de 1982 La Farga romangué tancada fins l’any 1985, data en que se celebra la primera edició de FiraCiutat.

L’Ajuntament de L’Hospitalet lloga les naus el 1985 i també ho feu el 1986 per celebrar-hi la mateixa Fira. A finals de 1986, l’Ajuntament decidí comprar l’antiga factoria per uns 600 milions de pessetes.

Desplaça cap amunt