Contacte

Dades de contacte

La Farga Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A.

C. Barcelona, 2
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Telf. 93 261 52 00 / lafarga@lafarga.com

La Farga Centre d’Activitats

C. Barcelona, 2
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Telf. 93 261 52 00 / centreactivitats@lafarga.com

Torre Barrina – Centre Municipal
de Creació Multimèdia de L’Hospitalet

Ctra. de Collblanc 67 – Parc de la Marquesa
08904 L’Hospitalet de Llobregat.
Telf. 93 447 30 47 / torrebarrina@l-h.cat

La Farga Congress

C. Girona, 10
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Telf. 93 261 52 00 / centreactivitats@lafarga.com

Dipòsit Municipal de Vehicles de L’Hospitalet

C. Segovia – Parc de la Serp, 2.
08901 L’Hospitalet de Llobregat.
Telf. 93 261 22 22 / mobilitat@lafarga.com

Mitjans de Comuniació de L’Hospitalet

Plaça Francesc Macià i Llussà, 25
08902 L’Hospitalet de Llobregat
Telf. 93 297 28 00 / lhdigital@lhcomunicacio.cat

Formulari de contacte


  CLÀUSULA INFORMATIVA:

  De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals l’informem que La Farga Gestió d’Equipaments Municipals S.A. és el responsable de tractament de les seves dades personals sent la finalitat d’aquest tractament resoldre les consultes que vostè ens planteja mitjançant el formulari de contacte. La legitimació per dur a terme aquest tractament té base en la seva consentiment atorgat. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió ( “dret a l’oblit”), limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a l’adreça Carrer de Barcelona, ​​2, 08901 l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona (lafarga@lafarga.com). Així mateix, té vostè dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control. Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per resoldre la seva consulta i complir amb la normativa aplicable. Les dades que ens faciliti no se cediran a tercers, excepte obligació contractual o legal.

  Instància de sol·licitud d’informació

  Sol·licitud d’informació pública elaborada per La Farga GEM, SA. o que està en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

  S’ha d’emplenar la següent instància que es pot lliurar presencialment o enviar per correu postal a la direcció de La Farga GEM, SA. (c. Barcelona 2, 08901 l’Hospitalet) o per correu electrònic a l’adreça transparencia@lafarga.com.

  Localització

  Desplaça cap amunt