Contacta 93 088 21 00 | lafarga@lafarga.com

Portal de transparència

D’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, La Farga obre un espai de transparència per facilitar de forma proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i gestió dels recursos públics.

La transparència en l’àmbit de l’administració pública suposa l’obertura dels conceptes que desenvolupem a continuació perquè els ciutadans puguin estar informats d’una manera clara i àgil de les decisions de la societat La Farga GEM S.A. La informació és un bé necessari perquè facilita la confiança i la supervisió directa per part de la ciutadania que pot exercir més control sobre els seus gestors i alhora permet analitzar i avaluar la gestió de l’administració per part de tots els ciutadans. A través d’aquestes sis categories es pot, entre altres qüestions, consultar els òrgans de govern de la societat, el detall dels pressupostos anuals, els contractes en curs i adjudicats, la relació de proveïdors, l’organigrama…

Informació corporativa
Informació organitzativa i corporativa dels òrgans de govern
Informació corporativa
Accedir
Contractació
Perfil del contractant, contractes, convenis i intercanvis
Contractació
Accedir
Gestió econòmica
Finances, comptabilitat, pressupostos i patrimoni
Gestió econòmica
Accedir
Estructura organitzativa
Organigrama, conveni, representació sindical i selecció de personal
Estructura organitzativa
Accedir
Informació geogràfica
Dades postals, dades de contacte i mapa d’ubicació
Informació geogràfica
Accedir
Sol·licitud d'informació
Condicions i formulari per a la sol·licitud d’informació
Sol·licitud d'informació
Accedir

Si no trobeu al portal alguna informació general en matèria de transparència que cregueu que seria útil publicar, o hi heu trobat alguna incidència, ens podeu enviar els vostres suggeriments a l’adreça de correu electrònic transparencia@lafarga.com. Per a peticions d’informació més específiques, podeu exercir el vostre dret d’accés a la informació pública.