Contacta 93 088 21 00 | lafarga@lafarga.com

Gerència

El Gerent té la facultat d’executar els acords adoptats pel Consell d’Administració i la Junta General, seguir l’activitat de la societat, dirigir el personal, el servei i l’oficina.

Manuel-Perez
MANUEL PÉREZ GIMÉNEZ. Gerent

Va néixer el 1957.

Llicenciat en Educació Física i Esports per l’UB-INEFC. Màster en Direcció Pública per ESADE. Formació complementària en comptabilitat, gestió de recursos humans, contractació, entre d’altres.

Més de trenta-cinc anys d’experiència en càrrecs directius a l’Administració Local.