Contacta 93 088 21 00 | lafarga@lafarga.com

Reglament Mitjans

Reglament Orgànic d’Organització i Funcionament dels Serveis de Comunicació Municipals de L’Hospitalet

L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat és el titular de diversos mitjans de comunicació local, i pel que fa als mitjans de comunicació audiovisuals aquest reglament desenvolupa les previsions de la Llei 22/2005, de 29 de setembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya.

D’altra banda el reglament s’inspira en el decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública aprovat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya l’any 2003, fent seves les declaracions que es contenen a aquest decàleg.

Reglament SCMLH