Perfil del contractant

La Farga Gestió d’Equipaments Municipals S.A. s’incorpora a la plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya a l’hora de donar informació dels processos de contractació que porti a terme i garantir la màxima publicitat i comunicació.

La informació corresponent als processos de contractació que es portin a terme a partir del 29 de juny de 2018 serà accessible des la Plataforma de Contractació.


La informació dels processos de contractació iniciats amb anterioritat a la data de 29 de juny de 2018, serà accessible en aquesta pàgina.

Contractacions adjudicades

Objecte: la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes automàtiques del dipòsit municipal i del solar del carrer Mas 143 (estacionaments regulats) que gestiona La Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 6.325,00 € (SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 30 mesos.

Procediment: Obert simplificat abreujat.

Regulació: No harmonitzada.

Data límit presentació d’ofertes: 8/06/2018, a les 14:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, SA, c. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 fins a les 19:30 hores ininterrompudament, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 25 de maig de 2018

Objecte: la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu de les pales d’arrossegament, engreixos de les pales, neteja dels vehicles i d’altres petites reparacions dels vehicles destinats al servei de grua municipal de L’Hospitalet de Llobregat que gestiona la Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 89.089,48 € (VUITANTA-NOU MIL VUITANTA-NOU AMB QUARANTA-VUIT EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 30 mesos.

Procediment: Obert simplificat.

Regulació: No harmonitzada.

Data límit presentació d’ofertes: 15/06/2018, a les 14:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, SA, c. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 fins a les 19:30 hores ininterrompudament, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 25 de maig de 2018

Objecte: la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema d’aire condicionat del dipòsit municipal, de l’aparcament de Collblanc i de l’oficina del carrer Mas 133 que gestiona la societat municipal La Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 16.462,00 € (SETZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 30 mesos.

Procediment: Obert simplificat abreujat.

Regulació: No harmonitzada.

Data límit presentació d’ofertes: 8/06/2018, a les 14:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, SA, c. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 fins a les 19:30 hores ininterrompudament, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 25 de maig de 2018

Objecte: la contractació del servei de manteniment integral preventiu i correctiu dels gats hidràulics destinats al servei de la grua municipal de L’Hospitalet de Llobregat que gestiona la Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 20.100,00 € (VINT MIL CENT EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 30 mesos.

Procediment: Obert simplificat abreujat.

Regulació: No harmonitzada.

Data límit presentació d’ofertes: 8/06/2018, a les 14:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, SA, c. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 fins a les 19:30 hores ininterrompudament, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 25 de maig de 2018

Objecte: la contractació del servei d’immobilització per mitjans mecànics, la seva retirada de la via pública i el seu trasllat posterior al dipòsit municipal, de vehicles pesats i sense rodes que gestiona La Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 30.582,15 € (TRENTA MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS AMB QUINZE EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 30 mesos.

Procediment: Obert simplificat abreujat.

Regulació: No harmonitzada.

Data límit presentació d’ofertes: 8/06/2018, a les 14:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, SA, c. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 fins a les 19:30 hores ininterrompudament, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 25 de maig de 2018

Objecte: la contractació dels serveis professionals externs de producció integral de pàgines addicionals amb informació de districtes de la ciutat de L’Hospitalet dins de la publicació periòdica “Diari de L’Hospitalet”.

Valor estimat contracte: 63.360,00 € (SEIXANTA-TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 13/03/2018, a les 14:00 hores

Obertura pública proposicions: 21/03/2018, a les 09:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 fins a les 19:30 hores ininterrompudament, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 23 de febrer de 2018

Objecte: la contractació del servei de neteja de la societat municipal La Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 172.900,00 € (CENT SETANTA-DOS MIL NOU-CENTS EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 2 anys.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 04/01/2018, a les 14:00 hores

Obertura pública proposicions: 15/01/2018, a les 09:30 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, S.A. C/ Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 a 19:30 hores, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 5 de desembre de 2017.

Objecte: La contractació del servei de suport tècnic informàtic i electrònic per a La Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 108.000,00 € (CENT VUIT MIL EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 2 anys + 1 possible prorroga d’1 any més.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 16/01/2018, a les 14:00 hores

Obertura pública proposicions: 24/01/2018, a les 09:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, S.A, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 a 19:30 hores, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM,S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 29 de desembre de 2017.

Objecte: La contractació del servei d’auxiliar de control als aparcaments de rotació horària de Collblanc i Vidrieries gestionats per aquesta societat municipal.

Valor estimat contracte: 169.992,00 € (CENT SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any + 1 possible prorroga d’1 any més.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 04/01/2018, a les 14:00 hores

Obertura pública proposicions: 15/01/2018, a les 09:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, S.A. C/ Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 a 19:30 hores, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 5 de desembre de 2017.

Objecte: La contractació del subministrament d’un vehicle elèctric semi-nou tipus furgoneta i el seu punt de recarrega, instal·lació i posada en marxa, destinat al departament del servei de mobilitat de La Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 23.000,00 € (VINT-I-TRES MIL EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada màxima de 60 dies des de la formalització del contracte.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 11/12/2017, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 18/12/2017, a les 09:00 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, S.A. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 a 19:30 hores, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 1 de desembre de 2017.

Objecte: Contractació del subministrament d’un vehicle elèctric tipus furgoneta i el seu punt de recàrrega, la seva instal·lació i legalització, destinat al servei de l’àrea de mobilitat de la societat municipal.

Valor estimat contracte: 32.000,00 € (TRENTA-DOS MIL EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà un termini màxim de 60 dies des de la formalització del mateix.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 18/10/2017, a les 14:00 hores

Obertura pública proposicions: 26/10/2017, a les 09:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,S.A, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 h a 19:30 h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 3 d’octubre de 2017

Objecte: La contractació del servei de fotografia periodística i creativa per als Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet.

Valor estimat contracte: 56.000,00 € (CINQUANTA-SIS MIL EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any + 1 pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 04/09/2017, a les 14:00 hores
La Farga, GEM, S.A. romandrà tancada des del 31 de juliol al 25 d’agost ambdós inclosos. Les propostes les hauran de portar presencialment des del dia 28 d’agost al 4 de setembre, o enviar-les per correu certificat, sempre i quan s’hagi rebut el justificant d’aquest enviament a l’adreça de correu electrònic lafarga@lafarga.com abans del dia 4 de setembre a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 15/09/2017, a les 09:30 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,S.A, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 h a 19:30 h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 26 de juliol de 2017.

Objecte: La contractació subministrament d’un vehicle elèctric tipus furgoneta i el seu punt de recàrrega, la seva instal·lació i legalització, destinat al servei de mobilitat

Valor estimat contracte: 32.000,00 € (TRENTA-DOS MIL EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà un termini màxim de 60 dies des de la formalització del mateix.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 04/09/2017, a les 14:00 hores
La Farga, GEM, S.A. romandrà tancada des del 31 de juliol al 25 d’agost ambdós inclosos. Les propostes les hauran de portar presencialment des del dia 28 d’agost al 4 de setembre, o enviar-les per correu certificat, sempre i quan s’hagi rebut el justificant d’aquest enviament a l’adreça de correu electrònic lafarga@lafarga.com abans del dia 4 de setembre a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 15/09/2017, a les 09:00 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 h a 19:30 h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 26 de juliol de 2017.

Objecte: la contractació del servei de realització audiovisual en directe mitjançant streaming dels plens municipals.

Valor estimat contracte: 52.000,00 € (CINQUANTA-DOS MIL EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any + 1 pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 12/06/2017, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 20/06/2017, a les 09:30 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, S.A. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 fins a les 19:30 hores ininterrompudament, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com.  Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM,S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet,  26 de maig de 2017.

Objecte: La contractació del servei de distribució de la publicació municipal “L’Hospitalet. Diari informatiu de la ciutat”.

Valor estimat contracte: 124.000,00€ (CENT VINT-I-QUATRE MIL EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any + 1 pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 17/05/2017, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 25/05/2017, a les 09:15 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 fins a les 19:30 hores ininterrompudament, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com . Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 28 d’abril de 2017.

Objecte: La contractació del servei d’edició i impressió de la publicació municipal “L’Hospitalet. Diari informatiu de la ciutat”.

Valor estimat contracte: 208.000,00 € (DOS-CENTS VUIT MIL EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any + 1 pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 17/05/2017, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 25/05/2017, a les 09:00 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 fins a les 19:30 hores ininterrompudament, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 28 d’abril de 2017.

Objecte: La contractació del servei d’auditoria, assessorament jurídic, adaptació i actualització a la nova directiva europea en relació a la protecció de dades de la societat municipal.

Valor estimat contracte: 23.600,00€ (VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 2 anys + 1 pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 18/04/2017, a les 14:00 hores

Obertura pública proposicions: 26/04/2017, a les 09:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 08:00 fins a les 19:30 hores ininterrompudament, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 31 de març de 2017

Objecte: La contractació del servei de manteniment de la plataforma informàtica MAM dels Mitjans de Comunicació Municipals gestionats per aquesta societat municipal.

Valor estimat contracte: 105.000,00€ (CENT CINC MIL EUROS) sense IVA.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 3 anys, inclosa una pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 08/03/2017, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 17/03/2017, a les 09:30 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 22 de febrer de 2017.

Objecte: La contractació dels subministrament dels equips necessaris per dur a terme la renovació de la infraestructura de la virtualització del Centre de Processament de Dades (CPD) de la societat municipal.

Valor estimat contracte: 32.400,00€ (TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada màxima de 45 dies des de la formalització del contracte.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 16/01/2017, a les 14:00 hores

Obertura pública proposicions: 24/01/2017, a les 09:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM,S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 27 de desembre de 2016.

Objecte: La contractació dels serveis de vigilància de la salut i reconeixement mèdic de La Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 12.450,00 € (DOTZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS) exempt d’IVA.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 3 anys, inclosa un pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 16/01/2017, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 24/01/2017, a les 09:30 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com . Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 27 de desembre de 2016.

Objecte: La contractació dels serveis de prevenció aliè de riscos laborals de La Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 14.800,00 € (CATORZE MIL VUIT-CENTS EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 3 anys, inclosa un pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 16/01/2017, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 24/01/2017, a les 09:15 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 27 de desembre de 2016.

Objecte: La contractació dels serveis d’auxiliar de control per a La Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 40.680,00 € (QUARANTA MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 2 anys més una possible pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 05/12/2016, a les 14:00 hores

Obertura pública proposicions: 19/12/2016, a les 10:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 8:00h a 14:00h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM,SA
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 18 de novembre de 2016.

Objecte: La contractació dels serveis d’auxiliar de control als aparcaments de rotació horària de Collblanc i Vidrieries gestionats per La Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 141.460,00€ (CENT QUARANTA-UN MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any més una possible pròrroga d’1 any més.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 05/12/2016, a les 14:00 hores

Obertura pública proposicions: 19/12/2016, a les 09:30 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 8:00h a 14:00h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM,S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 18 de novembre de 2016.

Objecte: La contractació dels serveis d’auxiliar de control al Dipòsit Municipal de Vehicles que gestiona la societat municipal La Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 75.160,00€ (SETANTA-CINC MIL CENT SEIXANTA EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any més una possible pròrroga d’1 any més.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 05/12/2016, a les 14:00 hores

Obertura pública proposicions: 19/12/2016, a les 09:00 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM,SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 8:00h a 14:00h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 18 de novembre de 2016.

Objecte: La contractació del servei d’assegurances de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA. (22-2016)

Valor estimat contracte: 134.367,00€ per un termini de 24 mesos més una eventual pròrroga de 12 mesos.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 24 mesos.

Procediment de selecció: Veure plecs.

Tipus de licitació: Obert no subjecte a regulació harmonitzada.

Data límit presentació d’ofertes: 17/06/2016, a les 14:00 h

Obertura pública proposicions: 30/06/2016, a les 10:00 h

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El gerent de La Farga, GEMSA
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 1 de juny de 2016

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: la contractació del servei de seguretat (sense arma) del recinte firal, sala polivalent, hall i resta de sales, així com accessos al Centre d’Activitats pels carrers Barcelona i Girona que gestiona aquesta societat municipal.

Valor estimat contracte: 92.585,70€ (NORANTA-DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) IVA exclòs, per 2 anys de contracte i una possible pròrroga.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 2 anys més una possible pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 21/04/2016, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 29/04/2016 , a les 12:00 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, SA. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, SA.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 31 de març de 2016

Objecte: La contractació dels serveis d’auxiliar de serveis, controladors, taquillers i serveis complementaris del Centre d’Activitats que gestiona aquesta societat municipal.

Valor estimat contracte: 54.000,00€ (CINQUANTA-QUATRE MIL EUROS) IVA exclòs, per any de contracte.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 2 anys més una possible pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 15/03/2016, a les 14:00 hores

Obertura pública proposicions: 31/03/2016, a les 09:30 hores

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, SA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, SA
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 29 de febrer de 2016.

Objecte: La contractació dels serveis de realització audiovisual dels plens municipals de l’Ajuntament de L’Hospitalet per als Mitjans de Comunicació gestionats per la societat municipal La Farga, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 45.987,28€ (QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà un termini total incloses les seves pròrrogues de 24 mesos.

Procediment de selecció: Negociat sense publicitat

El Gerent de La Farga, GEM,SA
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 23 de febrer de 2016.

Objecte: La contractació del subministrament d’una màquina multifuncional a color per al servei dels Mitjans de Comunicació Municipals de L’Hospitalet de Llobregat, pel sistema d’arrendament operatiu (rènting) (Ref. CNSP 2/2015).

Valor estimat del contracte: 7.024,79 € (SET MIL VINT-I-QUATRE MIL EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) IVA exclòs i un termini total del contracte de 60 mesos.

Procediment de selecció: Procediment negociat sense publicitat.

El Gerent de La Farga , GEM S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 9 de febrer de 2016.

Objecte: la contractació del manteniment preventiu i correctiu dels equips informàtics i mecànics que permeten l’entrada i sortida dels vehicles i el pagament d’abonats i usuaris als aparcaments de Collblanc i Vidrieries de la ciutat de L’Hospitalet (Ref. CS 5-2015).

Valor estimat contracte: 38.160,00 € (TRENTA-VUIT MIL CENT SEIXANTA EUROS) IVA exclòs.

Preu de licitació per el període contractual de 24 mesos: 19.080,00 € (DINOU MIL VUITANTA EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 2 anys més dues possibles pròrrogues d’1 any cadascuna.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 13/01/2016, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions (sobres B i C): 21/01/2016, a les 11:30 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, S.A. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 28 de desembre de 2015

Objecte: la contractació del subministrament de dos vehicles-grua amb sistema de pales d’arrossegament i el seu manteniment per un periode de 12 mesos per la prestació del servei públic de retirada de vehicles de la via pública a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat (Ref. CSU 2-2015).

Valor estimat contracte: 120.000,00 € (CENT VINT MIL EUROS) IVA exclòs.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 28/01/2016, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions (sobres B i C): 04/02/2016, a les 11:30 hores.*

*S’informa als efectes escaients que la data d’apertura dels Sobres B i C corresponents a la Documentació “Referències Tècniques “ i “Oferta Econòmica” serà el dia 10 de febrer de 2016, a les 11.30 hores a les oficines centrals de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. c/Barcelona núm.2 de L’Hospitalet.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, S.A. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 28 de desembre de 2015.

Objecte: La contractació dels serveis de vigilància i auxiliar de control de l’edifici de Mitjans de Comunicació, ubicat a la plaça Francesc Macià de L’Hospitalet (CS 4/2015).

Valor estimat contracte: 314.599,00 € (TRES-CENTS CATORZE MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS) IVA exclòs.

Preu de licitació pel 1er any: 78.649,68 € (SETANTA-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 3 anys més una possible pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 16/12/2015, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions (sobres B i C): 11/01/2016, a les 09:30 hores.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEM,S.A. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM,S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 1 de desembre de 2015.

Objecte: La contractació dels serveis d’auditoria per a la societat La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. (Ref. CS 3/15).

Valor estimat contracte: 40.000,00 € (QUARANTA MIL EUROS) IVA exclòs, per a la totalitat del termini del contracte: 5 anys, inclosa la pròrroga d’1 any.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 4 anys més una possible pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Procediment negociat sense publicitat.

Data límit presentació d’ofertes: 14/10/2015, a les 14:00 hores.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEM,SA., C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 28 de setembre de 2015.

Objecte: La contractació dels serveis d’edició, impressió, manipulació, transport i lliurament de la publicació municipal “L’Hospitalet. Diari informatiu de la ciutat” que gestiona la societat municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.

Valor estimat contracte: 198.800,00 € (CENT NORANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS EUROS) IVA exclòs, pels 2 anys inclosa la possible pròrroga.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any més una possible pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 17/04/2015, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 24/04/2015, a les 11:00 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM S.A. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 20 de març de 2015.

Objecte: La contractació dels serveis de fotografia per als Mitjans de Comunicació gestionats per la societat municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. a la ciutat de L’Hospitalet de Ll.

Valor estimat contracte: 57.600,00 € (CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS EUROS) IVA exclòs, i un termini total del contracte incloses les seves pròrrogues de 24 mesos.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any més una possible pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Procediment negociat sense publicitat.

El Gerent de La Farga, GEM S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 20 de març de 2015.

Objecte: La contractació de la prestació dels serveis d’auxiliars de control i gestió administrativa dels aparcaments de rotació de Collblanc i Vidrieries, així com el Dipòsit municipal de vehicles gestionat per la societat municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. (Ref. CS 1/2015).

Valor estimat contracte: 197.925,00 € IVA exclòs (CENT NORANTA-SET MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS).

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 21 mesos.

Procediment de selecció: Veure plecs.

Tipus de licitació: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 27/02/2015, a les 14:00h.

Obertura pública sobres B i C: 09/03/2015, a les 10:00h.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEM S.A. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com . Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 12 de febrer de 2015.

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA

Anunci de licitació procediment negociat amb publicitat

Anunci per a la contractació de: Servei de distribució de la publicació municipal Diari de L’Hospitalet

1. Entitat adjudicadora: La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.
Expedient: CS 3/2014
2. Objecte del contracte:
Descripció de l’objecte: L’objecte del present contracte és la prestació del servei de distribució de la publicació municipal Diari de L’Hospitalet, que edita La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat amb publicitat.
c) Regulació: No harmonitzada.
4. Termini d’execució.
El contracte tindrà una durada inicial de 2 anys, a comptar des de la data de la seva formalització. No obstant, podrà ser prorrogat de manera expressa, prèvia acceptació d’ambdues parts, per un any més. El termini total del contracte inclosa les seves pròrrogues en cap cas podrà excedir de 3 anys.
5. Pressupost base de licitació:
CENT VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS – 123.269,30 € (IVA exclòs)
6. Termini per presentar les sol·licituds de participació: Fins les 14:00 hores del 7 d’abril de 2014.
Les sol·licituds es podran presentar a través d’alguna de les següents modalitats:
a) per registre a les oficines del c/ Barcelona 2.
b) per correu electrònic a l’adreça lafarga@lafarga.com.
Les sol·licituds de participació s’hauran de presentar d’acord amb el model que es publica, degudament signades pel legal representant, en cas de persona jurídica, o per la persona física (en cas de ser un autònom).
7. Data límit de presentació d’ofertes per part de les empreses seleccionades (sobre 1, 2 i 3)
Fins les 14:00 hores del dia 22 d’abril de 2014.
8. Data obertura de les propostes econòmiques i tècniques:
29 d’abril de 2014, a les 12:00 hores, en les condicions indicades al Plec de Condicions Particulars
9. Període de negociació
a) Invitació al període de negociació.
Es convidarà a participar als licitadors mitjançant correu electrònic o fax designat en el sobre 1, per tal de presentar la proposta dels criteris objecte de negociació.
b) Presentació de propostes susceptibles de negociació (sobre 4).
Fins les 14:00 hores del 12 de maig de 2014, en les condicions indicades al Plec de Condicions Particulars.
10. Obtenció de la documentació i informació
Perfil del contractant de La Farga. www.lafarga.com
Perfil del contractant de l’Ajuntament de L’Hospitalet. https://seuelectronica.l-h.cat
11. Garantia provisional
No aplica.
12. Garantia definitiva
5% de l’import d’adjudicació.
13. Criteris de solvència tècnica i professional
Els que a aquests efectes s’indiquen al Plec de Condicions Particulars.
14. Criteris de solvència econòmica
Els que a aquests efectes s’indiquen al Plec de Condicions Particulars.
15. Dades de contacte
En cas de tenir algun dubte en relació a aquest procediment de licitació, poden adreçar les seves consultes a l’adreça de correu electrònic:
lafarga@lafarga.com.
16. Número màxim de licitadors a convidar
Com a mínim es convidaran a participar en el procediment a tres licitadors.

Signat: Joaquim Dalmau i Sala, Gerent

L’Hospitalet, 28 de març de 2014.

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: La contractació del subministrament, instal·lació i manteniment d’equipament tècnic per als Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet (ref. csu 1/2014).

Valor estimat contracte: 333.333,00 € IVA exclòs (TRES-CENTS TRENTA-TRES MIL EUROS) per un termini de 4 anys, incloses dues eventuals pròrrogues de 12 mesos.

Termini del contracte: El termini d’execució del subministrament, instal.lació, integració de l’equipament i formació del personal, s’iniciarà en la data de formalització del contracte, en base al calendari que La Farga estableixi a tal efecte, tenint en compte que la instal·lació de tot el material i formació del personal haurà d’estar enllestit abans de l’inici de temporada de TV L’Hospitalet (5 de setembre de 2014).

El manteniment integral dels equipaments objecte del contracte, es portarà a terme en el termini de 1 any. Aquest manteniment es computa des de la data de l’acta de recepció i instal·lació dels equipaments.

Procediment de selecció: Veure plecs.

Tipus de licitació: Obert subjecte a regulació harmonitzada.

Data límit presentació d’ofertes: 07/05/2014, a les 14:00 hores

Obertura pública sobre B: 15/05/2014, a les 11:00 hores

Obertura pública sobre C: 02/06/2014, a les 11:00 hores

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEMSA
Joaquim Dalmau i Sala

L’Hospitalet, 28 de març de 2014.

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: la contractació de la prestació dels serveis d’auxiliar de control i gestió administrativa, als aparcaments de Collblanc i de Vidrieries, de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. (Ref. CS 1/2014)

Valor estimat contracte: 141.790,00 € IVA exclòs (CENT QUARANTA-UN MIL SET-CENTS NORANTA EUROS) per un termini d’1 any més una possible pròrroga d’1 any més.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any.

Procediment de selecció: Veure plecs.

Tipus de licitació: Urgent, obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 06/02/2014, a les 14:00 h

Obertura pública sobres B i C: 13/02/2014, a les 10:00 h

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, SA

Joaquim Dalmau i Sala

L’Hospitalet, 30 de gener de 2014

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: La contractació per a la prestació del servei de distribució de la publicació municipal Diari de L’Hospitalet (ref. cs 2/2014).

Valor estimat contracte: 186.139,71 € iva exclòs (CENT VUITANTA-SIS MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) per un termini de 2 anys més una possible pròrroga d’1 any més.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 2 anys.

Procediment de selecció: Veure plecs.

Tipus de licitació: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 14/02/2014, a les 14:00 h

Obertura pública sobres B: 24/02/2014, a les 10:00 h

Obertura pública sobres C: 03/03/2014, a les 10:00 h.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEMSA
Joaquim Dalmau i Sala

L’Hospitalet, 30 de gener de 2014

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: La contractació del servei de vigilància i seguretat de l’edifici dels Mitjans de Comunicació, ubicat a la plaça Francesc Macià de L’Hospitalet (ref. cs 5/2013).

Valor estimat contracte 340.000,00 € IVA exclòs (TRES-CENTS QUARANTA-MIL EUROS) per un termini de 4 anys, incloses dues eventuals pròrrogues de 12 mesos.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 2 anys.

Procediment de selecció: Veure plecs.

Tipus de licitació: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 13/12/2013, a les 14:00h.

Obertura pública proposicions: 08/01/2014, a les 10:00h.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEMSA.
Joaquim Dalmau i Sala

L’Hospitalet, 29 de novembre de 2013.

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: La contractació del servei de neteja de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA. (ref. cs 4/2013)

Valor estimat contracte: 358.900,00€ IVA exclòs (TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL NOU-CENTS EUROS) per un termini de 4 anys, incloses dues eventuals pròrrogues de 12 mesos.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 2 anys.

Procediment de selecció: Veure plecs.

Tipus de licitació: Obert.

Data límit presentació d’ofertes: 06/11/2013, a les 14:00h.

Obertura pública proposicions: 18/11/2013, a les 10:00h.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.
El Gerent de La Farga, GEMSA
Joaquim Dalmau i Sala

L’Hospitalet, 27 de setembre de 2013.

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: La contractació del servei d’assegurances de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA. (ref. cs 3/2013).

Valor estimat contracte 179.060,25€ per un termini de 36 mesos, inclosa una eventual pròrroga de 12 mesos.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 24 mesos.

Procediment de selecció: Veure plecs.

Tipus de licitació: Obert.

Data límit presentació d’ofertes: 19/06/2013, a les 13:30h.

Obertura pública proposicions: 1/07/2012, a les 10:00h.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEMSA
Joaquim Dalmau i Sala

L’Hospitalet, 5 de juny de 2013.

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: La contractació de la prestació dels serveis d’auxiliar de control i gestió administrativa, al Dipósit Municipal de Vehicles de L’Hospitalet de llobregat (ref. cs 2/13).

Valor estimat contracte: màxim del contracte és de SETANTA-CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS (75.752,00 €) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada incloses les seves pròrrogues de (2) DOS anys.

Procediment de selecció: Obert.

Data límit presentació d’ofertes: 14/02/2013, a les 14 h.

Obertura pública proposicions: 25/02/2013, a les 9.30h.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEMSA
Joaquim Dalmau i Sala.

L’Hospitalet, 31 de gener de 2013.

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: La contractació de la prestació dels serveis d’edició i impressió de la publicació municipal “L’Hospitalet. Diari informatiu de la ciutat” (ref. cs 1/13).

Valor estimat contracte: màxim del contracte és de QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (450.000,00 €) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada incloses les seves pròrrogues de (3) TRES anys.

Procediment de selecció: Obert i Harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 12/03/2013, a les 14h.

Obertura pública proposicions: 22/03/2013, a les 9.30h.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEMSA
Joaquim Dalmau i Sala

L’Hospitalet, 31 de gener de 2013.

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: La contractació de la prestació dels serveis de coordinació, consergeria i atenció al client, neteja i manteniment i control, assessorament i conducció de l’Estadi Municipal de Futbol de L’Hospitalet de Llobregat. (Ref. CS 4/12)

Valor estimat contracte: màxim del contracte és de 874.337,81 € (sense IVA).

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de dos anys més dues pròrrogues.

Procediment de selecció: Obert i harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 19/11/2012, a les 14:00h.

Obertura pública proposicions: 05/12/2012, a les 10:00h.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEMSA
Joaquim Dalmau i Sala

L’Hospitalet, 8 d’octubre de 2012.

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: la cessió de l’explotació que comporta l’ús de l’espai destinat a bar restaurant, ubicat a les Piscines Municipals de L’Hospitalet (ref. cs 3/12).

Valor estimat contracte: màxim del contracte és de 96.000,00 € (sense IVA), incloses les pròrrogues.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada inicial de quatre anys, i podrà ser prorrogat fins a un màxim de quatre anys més.

Procediment de selecció: Obert.

Data límit presentació d’ofertes: 02/11/2012, a les 14:00h.

Obertura pública proposicions: 16/11/2012, a les 10:00h.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEMSA
Joaquim Dalmau i Sala

L’Hospitalet, 8 d’octubre de 2012.

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: La contractació del servei d’assegurances de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA. (ref. cs 2/2012).

Valor estimat contracte: 208.000,00€ per un termini de 48 mesos, incloses dues eventuals pròrrogues de 12 mesos cadascuna.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 24 mesos.

Procediment de selecció: Veure plecs.

Tipus de licitació: Obert i harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 07/09/2012, a les 13:30h.

Obertura pública proposicions: 21/09/2012, a les 10:00h.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEMSA
Joaquim Dalmau i Sala

L’Hospitalet, 13 de juliol de 2012.

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, convoca la licitació següent:

Objecte: La contractació serveis professionals d’un auditor per a la realització de l’auditoria dels comptes anuals de La Farga GEMSA.

Valor estimat contracte: màxim del contracte és de 22.300€ (iva exclòs).

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de tres anys per a la realització de l’auditoria dels comptes anuals de La Farga, GEMSA corresponents als exercicis 2012, 2013 i 2014.

Procediment de selecció: Negociat sense publicitat per altres raons.

Data límit presentació d’ofertes: 07/05/2012, a les 14h.

Obertura pública proposicions: 14/05/2012, a les 9.30h.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEMSA, C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEMSA
Joaquim Dalmau i Sala

L’Hospitalet, 30 de març de 2012.

Desplaça cap amunt