Contacta 93 261 52 00 | lafarga@lafarga.com

Obert el Portal de transparència

Obert el Portal de transparència

Nova secció del web

D’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, La Farga obre un espai de transparència per facilitar de forma proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i gestió dels recursos públics.

La transparència en l’àmbit de l’administració pública suposa l’obertura dels conceptes que desenvolupem en el portal perquè els ciutadans puguin estar informats d’una manera clara i àgil de les decisions de la societat La Farga GEM S.A.

La informació és un bé necessari perquè facilita la confiança i la supervisió directa per part de la ciutadania que pot exercir més control sobre els seus gestors i alhora permet analitzar i avaluar la gestió de l’administració per part de tots els ciutadans.

A través d’aquestes sis categories, Informació corporativa, Contractació, Gestió econòmica, Estructura organitzativa, Informació geogràfica i Sol·licitud d’informació es pot, entre altres qüestions, consultar els òrgans de govern de la societat, el detall dels pressupostos anuals, els contractes en curs i adjudicats, la relació de proveïdors, l’organigrama…