Contractació de la prestació dels serveis d’auxiliars de control i gestió administrativa d’aparcaments

Objecte: La contractació de la prestació dels serveis d’auxiliars de control i gestió administrativa dels aparcaments de rotació de Collblanc i Vidrieries, així com el Dipòsit municipal de vehicles gestionat per la societat municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. (Ref. CS 1/2015).

Valor estimat contracte: 197.925,00 € IVA exclòs (CENT NORANTA-SET MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS).

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 21 mesos.

Procediment de selecció: Veure plecs.

Tipus de licitació: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 27/02/2015, a les 14:00h.

Obertura pública sobres B i C: 09/03/2015, a les 10:00h.

Informació i lloc de presentació:
A les oficines de La Farga, GEM S.A. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com . Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 12 de febrer de 2015.

Desplaça cap amunt