Contacta 93 088 21 00 | lafarga@lafarga.com

Francesc J. Belver presideix el nou Consell d’Administració

Consell Francesc Belver

Francesc J. Belver presideix el nou Consell d’Administració

Mandat 2019-23

El nou Consell d’Administració de La Farga Gestió d’Equipaments Municipals S.A., constituït recentment, ja treballa en el gestió del mandat 2019-2023.

Aquest òrgan, que presideix el primer tinent d’alcaldia, Francesc Josep Belver, va ser nomenat per la Junta General aquest passat estiu, després de les eleccions municipals del mes de maig.

El Consell d’Administració té les facultats de direcció, gestió, execució i representació permanent de la societat, i està integrat per un mínim de 3 i un màxim de 15 membres, escollits per la Junta General.

El Consell d’Administració està format per: Francesc Josep Belver (president), Antoni García (vicepresident), i els vocals José Castro, Rocío del Mar Ramírez, María Ángeles Sariñeña, David Quirós, Jesús Amadeo Martín, Antonio Baños, Concepción Estévez, Vicente Ibáñez, Maria Rosa Fiol, Liliana del Carmen Reyes i  Juan Ramón Barrachina i Casals. El gerent segueix sent Manuel Pérez i el secretari Santiago Gómez.