Contacta 93 261 52 00 | lafarga@lafarga.com

Servei Auxiliar Retirada Vehicles

La Farga GEM, S.A. presta servei a la retirada de vehicles de la via pública i administració del Dipòsit Municipal de Vehicles.

Obert el Portal de transparència

Aquest portal web ha incorporat el Portal de transparència per facilitar de forma proactiva la informació sobre dades i continguts d’aquesta societat.

Dos vehicles nous per als Serveis a la Mobilitat

L’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, ha presentat a La Farga de L’Hospitalet dos vehicles nous per al Servei municipal de retirada de vehicles.

Contractació del subministrament de dos vehicles – grua

La Farga, GEM, S.A., convoca la licitació següent: la contractació del subministrament de dos vehicles-grua amb sistema de pales d’arrossegament i el seu manteniment per un periode de 12 mesos per la prestació del servei públic de retirada de vehicles de la via pública a la ciutat de L’Hospitalet.