Contacta 93 088 21 00 | lafarga@lafarga.com

Contractació del subministrament de dos vehicles – grua

Dipòsit Municipal

Contractació del subministrament de dos vehicles – grua

Objecte: la contractació del subministrament de dos vehicles-grua amb sistema de pales d’arrossegament i el seu manteniment per un periode de 12 mesos per la prestació del servei públic de retirada de vehicles de la via pública a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat (Ref. CSU 2-2015).

Valor estimat contracte: 120.000,00 € (CENT VINT MIL EUROS) IVA exclòs.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 28/01/2016, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions (sobres B i C): 04/02/2016, a les 11:30 hores.*

*S’informa als efectes escaients que la data d’apertura dels Sobres B i C corresponents a la Documentació “Referències Tècniques “ i “Oferta Econòmica” serà el dia 10 de febrer de 2016, a les 11.30 hores a les oficines centrals de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. c/Barcelona núm.2 de L’Hospitalet.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, S.A. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 28 de desembre de 2015.