Contacta 93 261 52 00 | lafarga@lafarga.com

Contractació del manteniment preventiu i correctiu d’equips informàtics i mecànics d’aparcaments

Contractació del manteniment preventiu i correctiu d’equips informàtics i mecànics d’aparcaments

Objecte: la contractació del manteniment preventiu i correctiu dels equips informàtics i mecànics que permeten l’entrada i sortida dels vehicles i el pagament d’abonats i usuaris als aparcaments de Collblanc i Vidrieries de la ciutat de L’Hospitalet (Ref. CS 5-2015).

Valor estimat contracte: 38.160,00 € (TRENTA-VUIT MIL CENT SEIXANTA EUROS) IVA exclòs.

Preu de licitació per el període contractual de 24 mesos: 19.080,00 € (DINOU MIL VUITANTA EUROS) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 2 anys més dues possibles pròrrogues d’1 any cadascuna.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 13/01/2016, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions (sobres B i C): 21/01/2016, a les 11:30 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, S.A. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM, S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 28 de desembre de 2015